Constècnia

Constècnia desenvolupa i participa en els APROP (Allotjaments de PROximitat Provisionals) de l’Ajuntament de Barcelona