Constècnia

Constècnia participa en el desenvolupament del projecte i en la construcció de l’APROP (Allotjaments de PROximitat Provisionals) de l’ajuntament de Barcelona.