Constècnia

Adequació d’Espai Públic destinat Equipaments per Infants “Parc del Bassal”


Adequació d’Espai Públic destinat Equipaments per Infants “Parc del Bassal”

Població: La Pobla de Mafumet
Promotor: Ajuntament de La Pobla de Mafumet
Director: Sr. Antoni Curull
Inici d'Obra: Setembre 2017
Finalització: Gener 2018


El “Parc del Bassal” es tracta d’un parc situat al carrer Bassal de La Pobla de Mafumet. La parcel·la on s’ubica disposa d’una superfície d’uns 1900 m2, la qual es divideix  amb dos zones diferenciades. La primera d’uns 950 m2 es tracta de zona molt completa de jocs infantils de diferents tipologies i mides, mentre que l’altra zona també d’uns 950 m2 es tracta d’una zona esportiva amb porteries i cistelles de basquet. Les dues àrees de jocs es troben obertes entre elles.

En la zona davantera del parc on es troben els jocs, per minimitzar i filtrar la llum solar, s’ha instal·lat un tendal de colors amb tensors d’acer, amb una alçada de 3,50 m, aconseguint així un espai molt complet i modern com a zona recreativa per als infants del municipi.