Constècnia

Ampliació CEIP Cabra del Camp


Ampliació CEIP Cabra del Camp

Població: Cabra del Camp
Promotor: Gestió d’infraestructures, SA
Director: Sr. Albert Hernando Garreta
Inici d'Obra: Juliol 2007
Finalització: Agost 2008


S’ha ampliat l’edifici antic per continuar amb les directrius generals del mateix, perllongant-lo seguint l’eix que l’edifici, mantenint la seva altura i acabat de coberta.
Com espai de circulació s’ha aprofitat l’espai residual de 3 m existent fins al límit de l’edifici amb el vial, creant un passadís amb una passarel•la i una doble altura que actua com nexe de tot l’edifici i permeten l’entrada de llum natural en planta baixa. S’ ha eixamplat la vorera existent el màxim possible.

S’han creat dos ingressos a l’escola, un permet l’accés a planta baixa, on se situen l’aula infantil, l’aula de plàstica, l’espai polivalent, la cuina, vestidors i l’espai per a instal•lacions, i l’altre accés, en planta alta, permet l’entrada a la zona administrativa, la sala de professors, aules de primària, a l’aula d’informàtica i a la biblioteca. Una escala situada al costat de la biblioteca permet l’ús alternatiu d’aquesta. L’altra escala, enfrontada a l’entrada de planta alta, fa possible a l’accés directe a l’espai polivalent i a la pista esportiva.