Constècnia

Ampliació i Reforma CEIP “Guillem de Claramunt”


Ampliació i Reforma CEIP “Guillem de Claramunt”

Població: La Secuita
Promotor: Gestió d’infraestructures, SA
Director: Moya – Angeler Arquitectura, SL
Inici d'Obra: Març 2009
Finalització: Setembre 2010


L’actuació s’ha dividit en dues parts, la reforma de l’edifici actual i l’ampliació amb obra nova. La reforma de l’edifici existent no ha estat estructural, s’ha realitzat una reforma de 965 m2, que consisteixen en canvis de distribució, el tancament del porxo, la substitució de fusteria, adequacions per a evacuació, acabats interiors i instal•lacions.

Pel que fa a l’ampliació d’obra nova la superfície construïda són 1.800 m2, formant un edifici disgregat en pavellons de planta baixa i pis, lligant l’edifici amb els accessos i la població de la Secuita. També s’urbanitzen 5.121 m2 de l’entorn i els accessos al centre.