Constècnia

Ampliació i Reforma de L’IES Escola d’Hoteleria i Turisme


Ampliació i Reforma de L’IES Escola d’Hoteleria i Turisme

Població: Cambrils
Promotor: Gestió d’infraestructures, SA
Director: Sr. Victor Rahola Aguadé
Inici d'Obra: Juny 2007
Finalització: Setembre 2008


S’ha realitzat l’ampliació donant resposta als requeriments funcionals actuals de l’escola i previ a un estudi de patologies s’ha procedit a la reforma. L’edifici es troba en un solar de 9.226 m2, situat en els límits d’una àrea urbanitzada, envoltat per d’habitatges plurifamiliars i pel frontal llinda amb el passeig marítim i la platja de Cambrils. L’ampliació és un edifici d’una planta, l’accés del qual es realitza amb un passadís d’unió tancat que comunica l’edifici principal amb les noves aules. S’han disposat les aules de pastisseria, panificació i xarcuteria, el remat de l’edifici el configura el magatzem. Una sortida al final del passadís ens relaciona l’exterior per on podran carregar i descarregar materials. L’ampliació és un tot transparent amb visuals al mar on cada aula interactua amb l’altre i els espais es consoliden al màxim en la seva funció.
Pel que fa a la reforma, s’ha efectuat a partir de l’estudi de patologies on es van detectar els problemes constructius degut al pas del temps i que s’han reformat, aquests corresponen a les cobertes, façanes, fusteries, ampits de fusta, zones com la sala d’actes, i per últim es dóna compliment a la normativa d’incendis, i reurbanització exterior.