Constècnia

C. Gandhi, 1-3, 5-7 La Selva Del Camp


C. Gandhi, 1-3, 5-7 La Selva Del Camp

Població: La Selva del Camp
Promotor: Habitatges Els Ponts SL
Director: Sr. Miquel Domingo i Sr. Roger Hortoneda
Inici d'Obra: Any 2006
Finalització: Any 2006


Edifici plurifamiliar entre mitgeres

Planta baixa + 2 plantes pis + golfes
19 aparcaments – 20 vivendes

Es tracta de dos edificis de 2.933 m2 de superfície construïda, consta de garatge comunitari amb 19 places, i 20 habitatges repartits entre la planta baixa, primera i segona.
Els habitatges són de 2 i 3 habitacions, amb zona menjador-estar, cuina i lavabo.
L’edifici és d’estructura de formigó armat, les façanes són de monocapa, els tancaments d’alumini de color gris clar i el paviment interior de parquet.