Constècnia

C. Hort Del Tàrrech, 2 La Selva Del Camp


C. Hort Del Tàrrech, 2 La Selva Del Camp

Població: La Selva del Camp
Promotor: Promocions Entorn Tarragona SL
Director: Sr. Miquel Domingo i Sr. Roger Hortoneda
Inici d'Obra: Any 2008
Finalització: Any 2008


Edifici plurifamiliar

36 aparcaments – 3 locals comercials –
26 vivendes

És un edifici de 3.824 m2 de superfície construïda, consta de garatge comunitari amb 36 places, 3 locals comercials i 26 habitatges repartits entre la planta baixa, primera i segona.
Els habitatges són de 2 i 3 habitacions, amb zona menjador-estar, cuina i lavabo. Els habitatges de planta baixa disposen d’entrada particular.
L’edifici és d’estructura de formigó armat, amb coberta de fusta, les façanes són de maó vist, monocapa i aplacat ceràmic, els tancaments d’alumini de color gris fosc, el paviment interior de parquet