Constècnia

Canalització del barranc del Cementiri tram Sector A-4


Canalització del barranc del Cementiri tram Sector A-4

Població: Reus
Promotor: Proidecamp
Director: Sr. Lluís Vila i Roig
Inici d'Obra: Maig 2012
Finalització: Març 2013


S’ha realitzat la correcció del barranc del Cementiri, així com el pont, per a donar continuïtat al carrer del Sector. És un pont convencional de bigues prefabricades pretessades, amb una llosa (ortòtropa).
Als extrems s’han construït dos estreps, sobre l’escullera de la canalització, amb una base més àmplia, al fer la cara posterior vertical. S’han col·locat baranes per a la seguretat dels vianants.
La canalització del barranc s’ha fet suavitzant el seu traçat i amb protecció de l’escullera, amb geotextil al contacte amb el terreny, per evitar la migració de fins, principalment a la zona del pont.
A la zona del pont i voltants s’ha col·locat escullera a la llera, per evitar rebaixos de la llera per la corrent.