Constècnia

Edifici d’Oficines STS Inversions SL


Edifici d’Oficines STS Inversions SL

Població: Reus
Promotor: STS Inversions, SL
Director: BRD Associats – Sr. Francesc Bordes
Inici d'Obra: Maig 2008
Finalització: Maig 2009


Es tracta d’un edifici d’ús administratius de 2.214 m2 de superfície, de forma quadrada, en resposta a la morfologia de la parcel·la i emfatitza la cantonada per on es produeix l’accés a l’edifici mitjançant un retranqueig, potenciat a més, per unes pèrgoles que es desenvolupen a tota l’alçada de l’edifici. Disposa d’una sala d’actes a la planta baixa i les dues plantes altes es distribueix en diferents despatxos.

El tancament exterior està format per una façana ventilada a les quatre façanes a carrer i mur cortina a la zona d’accés. Les finestres, portes, baranes, i altres elements de tancaments practicables, o proteccions són d’alumini,  la coberta és plana invertida no transitable amb protecció de graves. Estructuralment es tracta d’un format amb lloses massisses  de formigó armat i pilars metàl·lics excepte la planta soterrani per aparcament que els pilars també són de formigó. La coberta és plana i acabada amb protecció amb graves, amb interposició d’aïllament tèrmic.

S’han realitzat els equipaments adients per la protecció d’incendis, anti-intrusió, comunicació, ascensor, i plaques solars.