Constècnia

Escola Bressol “El Poniol”


Escola Bressol “El Poniol”

Població: La Selva del Camp
Promotor: Ajuntament de la Selva del Camp
Director: Sr. Josep Martí
Inici d'Obra: Octubre 2010
Finalització: Abril 2011


S’ha construït un centre d’educació per impartir el primer cicle de l’educació infantil, amb un total de nou classes, tres per cada grup, dins d’un solar de 3.500 m2, de forma rectangular, amb estructura de formigó armat, les façanes són d’obra de fàbrica composta per dues fulles de maó ceràmic amb aïllament tèrmic intermig, l’acabat exterior és un aplacat ceràmic de diferents colors i revestiment monocapa, la coberta és plana no transitable.