Constècnia

L’Ampliació i reforma de la Biblioteca de la Seu Baix Penedès de la URV


L’Ampliació i reforma de la Biblioteca de la Seu Baix Penedès de la URV

Població: El Vendrell
Promotor: Universitat Rovira i Virgili
Director: Sr. Xavier Romaní Bové
Inici d'Obra: Abril 2013
Finalització: Març 2014


Es tracta de l’ampliació i la reforma de la biblioteca del Campus universitari del Baix Penedès, segons les directrius pel disseny donades per els responsables de la Universitat Rovira i Virgili.
L’ampliació ha consistit en una construcció de forma trapezoïdal de una sola planta, de dimensions aproximades de 8×18 m. que s’uneix amb l’edifici existent que ha estat reformat integralment per el seu costat sud-oest.
A tots dos costats hi han quedat uns patis de formes irregulars relacionats amb el nou espai informàtic i l’àrea de treball de la part reformada.
L’edifici ha estat destinat a biblioteca CRAI (Centre de recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació), per donar suport a l’aprenentatge i la investigació, amb un accés més fàcil a la informació i les noves tecnologies