Constècnia

Lidl Badalona


Lidl Badalona

Població: Badalona
Promotor: LIDL Supermercados, SAU
Director: Sr. Jaime Polo i Sr. Enrique Blasco (IDP)
Inici d'Obra: Octubre 2016
Finalització: Maig 2017


La botiga LIDL Badalona disposa d’una superfície construïda de més de 2.000 m2, l’edifici es desenvolupa en dos plantes principalment, amb una zona d’aparcament amb 98 places en pàrquing cobert i 38 places en pàrquing en exterior. L’edificació construida conforma una geometria rectangular aïllada on s’inclou una sala de vendes diàfana, el magatzem annex, zona de serveis de personal i pel públic, el moll de càrrega completament equipat amb abric, la marquesina i el Bake-Off per a la fleca.

A grans trets, l’estructura i els tancaments de l’edifici són de formigó prefabricat, la coberta és a una aigua formada mitjançant un sistema de coberta deck amb acabat de tipus TPO. Les façanes estan revestides amb un panell de composite revestit d’alumini “ALUCOBOND” quasi en la seva totalitat, excepte la façana que disposa d’un gran mur cortina de fusteria d’alumini. Per tant el resultat es un supermercat adaptat a les noves necessitats amb un aspecte modern i actualitzat.