Constècnia

Lidl El Vendrell


Lidl El Vendrell

Població: El Vendrell
Promotor: LIDL Supermercados, SAU
Director: Sr. Eduald Obradors (IGP INGESA)
Inici d'Obra: Març 2014
Finalització: Juny 2014


El centre de venda de LIDL El Vendrell disposa d’una superfície construïda de 1.743 m2, amb 1.750 m2 d’aparcament, configurant 72 places de pàrquing. L’edificació es distribueix amb sala de vendes diàfana, el magatzem, la fleca, la zona de serveis de personal i pel públic, el moll de càrrega cobert equipat amb abric.
A grans trets, l’estructura principal de l’edifici serà prefabricada de formigó i estructura metàl•lica a la coberta. La coberta serà a una aigua formada mitjançant un sistema de coberta lleugera. Les façanes estaran formades per panells de formigó prefabricat i acabat amb un panell de composite.