Constècnia

Lidl Vinyols i els Arcs


Lidl Vinyols i els Arcs

Població: Vinyols i els Arcs
Promotor: LIDL Supermercados, SAU
Director: Servitec Ingeniería, SL
Inici d'Obra: Juliol 2015
Finalització: Febrer 2016


El supermercat LIDL Vinyols i els Arcs disposa d’una superfície construïda de 2.303,50 m2, dintre d’una parcel·la de 7.079 m2.  L’edificació té una forma geomètrica rectangular i es distribueix amb sala de vendes diàfana, magatzem, la fleca, zona de serveis de personal i pel públic,  dependències per al personal i moll de càrrega completament equipat amb abric, a més a més disposa de 122 places de pàrquing.

A grans trets, l’estructura principal de l’edifici és prefabricada de formigó. La coberta del mateix és a una aigua formada mitjançant un sistema de coberta lleugera tipus Deck. Les façanes estan formades per panells de formigó prefabricat i acabat amb un panell de composite, a excepció de la façana d’accés i les seves projeccions laterals les quals conten amb uns grans murs envidriats.

Amb tot açò s’aconsegueix un supermercat adaptat a les necessitats i exigències que es plantegen actualment i amb un aspecte actualitzat.