Constècnia

Millora d’Accés i Serveis a L’Amfiteatre Romà


Millora d’Accés i Serveis a L’Amfiteatre Romà

Població: Tarragona
Promotor: Ajuntament de Tarragona
Director: Sr. Jesús Vázquez (etapa 1) - Balcells Arquitectes SL (etapa 2)
Inici d'Obra: Marzo 2002 (etapa 1) - Octubre 2006 (etapa 2)
Finalització: Octubre 2002 (etapa 1) - Enero 2008 (etapa 2)


En una primera actuació, les obres en el conjunt arqueològic de l’Amfiteatre Romà de Tarragona han consistit principalment en l’execució d’excavacions precises per a la restauració de murs en el recinte de l’Amfiteatre Romà i per a la consolidació de paviments dels accessos a l’arena de l’Amfiteatre, obres d’excavació dutes a terme manualment sota la contínua inspecció d’un arqueòleg per a la detecció de possibles restes arqueològiques i la seva recuperació.

La realització dels treballs de la segona etapa han consistit, en primer lloc, en garantir la seguretat dels visitants que circulen pel recinte i, en segon lloc, en evitar la degradació de les restes originals.

Es van definir dues zones d’actuació:

ZONA I.- Rebaix de talús, contenció de terres a l’accés perimetral.

ZONA II.- Accés a l’arena, magatzems laterals.