Constècnia

Reforma de L’IES “Serra de Miramar”


Reforma de L’IES “Serra de Miramar”

Població: Valls
Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Director: M6 Arquitectura 2003, SLP
Inici d'Obra: Juny 2017
Finalització: Desembre 2017


La intervenció realitzada en l’institut “Serra de Miramar” de Valls consta en la realització de les actuacions necessàries per tal que el centre compleixi tota la normativa actual.

Les actuacions potades a terme consisteixen en la construcció de dues escales metàl·liques com a sortides alternatives en cas d’emergència i l’execució d’un sistema d’extinció d’incendis per complir la normativa contra incendis. A més a més, s’ha realitzat la incorporació d’un ascensor, la supressió de les barreres arquitectòniques actuals i la dotació de serveis higiènics adaptats per així complir en matèria d’accessibilitat.

Finalment, s’ha adaptat una zona del edifici no utilitzada actualment com a dos noves aules per al centre i s’han actualitzat les instal·lacions existents de l’edifici.