Constècnia

Pavelló Cornudella del Montsant


Pavelló Cornudella del Montsant

Població: Cornudella de Montsant
Promotor: Ajuntament de Cornudella del Montsant
Director: Sr. Josep Martí Borràs
Inici d'Obra: Gener 2010
Finalització: Setembre 2013


S’ha realitzat el pavelló doble poliesportiu(pav 2)  amb una superfície construïda de 2.146 m2, més una sala de fitnnes i musculació i una previsió d’escenari per actes culturals.

El pavelló està format per un vestíbul d’accés, amb una zona de serveis públics, administració, i el corresponent control d’accés a la zona de vestuaris. La zona de vestidors està distribuïda en dos vestidors per grups i un per tècnics-arbitres amb els seus serveis corresponents, infermeria, sala d’instal·lacions tècniques, magatzem, zona de neteja, amb el corresponents accessos de peus nets i peus bruts. Al final de la zona de vestuaris està la sala de fitnnes i musculació.

La pista té unes dimensions de 44 x 23 m, i una alçada mínima de 8,5 m, és divisible en dues pistes per una cortina separadora central. Està degudament equipada amb els marcatges de pistes, material esportiu i els ancoratges exigits.

L’edifici està construït amb estructura i prefabricats de formigó i la coberta disposa d’unes jàsseres de fusta laminada de 33 mts. De longitud i un tancament amb panell sandvitx metàl.lic corbat.