Constècnia

Piscina Coberta


Piscina Coberta

Població: La Selva del Camp
Promotor: Progrés Selvatà, SLM
Director: Sr. Josep Martí
Inici d'Obra: Juliol 2006
Finalització: Juny 2007


S’han construït les noves piscines cobertes a la zona esportiva municipal annex al pavelló poliesportiu construït uns anys abans, la instal·lació està formada per diferents piscines una d’esportiva i la resta de lúdiques amb diferents vasos, els treballs van consistir en la realització de fonaments de murs, pilars, els vasos, el paviment de la planta soterrani, murs de contenció, pilars i forjats, els forjats es recolzen en una estructura de formigó de pilars i jàsseres de formigó armat, i els de les platges de les piscines sobre pilarets de totxo perforat aferrats amb morter.