Constècnia

Plaça Almoster


Plaça Almoster

Població: Almoster
Promotor: Ajuntament d'Almoster
Director: Sra. Olga Tarragó
Inici d'Obra: Maig 2011
Finalització: Abril 2013


L’àmbit dels treballs han comprès els carrers Pare Aymamí i el Portal del municipi d’Almoster, amb la col·locació de peces de formigó de diferents tipus i mides, diferenciant una zona central de trànsit i una zona de trànsit de vianants. També s’ha realitzat la renovació de diferents serveis com la xarxa de sanejament i comunicacions.