Constècnia

Renovació i ampliació dependències municipals Almoster


Renovació i ampliació dependències municipals Almoster

Població: Almoster
Promotor: Ajuntament d’Almoster
Director: Sra. Olga Tarragó
Inici d'Obra: Maig 2011
Finalització: Desembre 2012


Es tracta d’una nova construcció que engloba un únic edifici destinat a dependències municipals. Totes les dependències són exteriors i consta de  planta baixa i dues  plantes altes  acollint  tots els espais i serveis necessaris.

El sistema constructiu és amb estructura de formigó, amb fonaments a dos nivells per salvar el fort pendent entre carrers, murs de formigó armat i sabates aïllades, amb forjat sanitari a la part base amb elements de plàstic reciclat.

L’estructura és a base de pilars, jàsseres i corretges de formigó armat, i forjat reticular amb revoltó de formigó.  A les façanes, s’ha emprat maó calat revestit amb monocapa.

La coberta una part és plana no transitable i l’altra amb teula àrab.