Constècnia

Supermercat DIA Vinyols i els Arcs


Supermercat DIA Vinyols i els Arcs

Població: Vinyols i els Arcs
Promotor: DIA Supermercados
Director: Sra. Elena Pijoan
Inici d'Obra: Octubre 2012
Finalització: Març 2013


L’edifici és a quatre cares de forma irregular amb una superfície construïda de 800 m2. Està format per un sòl cos i una sola alçada. A la botiga hi consten zona de magatzem, sala de màquines, sala de venda, vestidors, lavabos i zona de preparació del pa.

S’ha urbanitzat la zona de l’exterior que està destinada a 49 places d’aparcament.

La construcció es realitza amb fonaments amb sabates lligades per riostes, estructura amb elements prefabricats de formigó, tancaments prefabricats de formigó, i coberta de placa sandvitx.

A la coberta, s’hi han col·locat els elements necessaris per a les instal·lacions de telecomunicacions i xemeneies.