Constècnia

Treballs de Repassos d’Obra del Centre 112 de Reus

«
»

Treballs de Repassos d’Obra del Centre 112 de Reus

Població: Reus
Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Director: IDOM Ingenieria y Sistemas, SA
Inici d'Obra: Novembre 2015
Finalització: Novembre 2016