Constècnia

Av. Sant Jordi Montbrió del Camp


Av. Sant Jordi Montbrió del Camp

Població: Montbrió del Camp
Promotor: Forcot Inmobiliaria SL
Director: Sr. Rafael Cirés Vilalta
Inici d'Obra: Maig 2012
Finalització: Maig 2013


Vivendes unifamiliars en filera

29 vivendes

L’actuació ha consistit en la urbanització dels carrers que envolten els 29 xalets de Montbrió del Camp construïts prèviament. Les tasques principals han estat passar les instal·lacions (enllumenat, electricitat, xarxa d’aigua, telefonia,…), reasfaltar els carrers, pavimentar les voreres, la formació de guals, condicionar les zones enjardinades i instal·lació d’equipaments.