Constècnia

Vestidors i Magatzem a L’Estadi Municipal de Reus


Vestidors i Magatzem a L’Estadi Municipal de Reus

Població: Reus
Promotor: Reus Esport i Lleure, SA
Director: Sr. Josep Martí
Inici d'Obra: Maig 2010
Finalització: Gener 2011


Són uns edificis de 767 m2 de superfície construïda a l’Estadi Municipal de Reus format per zona de vestidors i de magatzem que donen servei als camps del complex esportiu, tenen una forma rectangular i unes mides aproximades de 35 x 12’8 m i de 43 x 7’40 m respectivament.

Els edificis s’estructuren en una sola planta i es disposen paral·lels al camp de futbol americà i a cavall entre aquest i el de futbol base, a fi i efecte de donar-los servei d’una manera immediata. En canvi, l’edifici de magatzem és genèric pel manteniment de totes les instal·lacions i una petita sala específica pel material esportiu del camp de futbol base.

L’edifici és amb tancament estructural i façanes de panells prefabricats de formigó, la coberta és plana no transitable, les divisions interiors amb bloc de morter de ciment i el paviment de resina multicapa.