Constècnia

Vestidors, Serveis i 4 Pistes de Pàdel


Vestidors, Serveis i 4 Pistes de Pàdel

Població: Cambrils
Promotor: SET Cambrils, SL
Director: Sr. Jaume Canadés i Sr. Ferran Navalpotro
Inici d'Obra: Gener 2013
Finalització: Maig 2013


S’ha realitzat la construcció d’un edifici de vestidors i serveis, amb 4 pistes de pàdel, situat en una zona esportiva en el municipi de Cambrils. És una primera fase d’un complex esportiu que s’anirà desenvolupant en els propers anys. L’edifici construït és a quatre vents, amb la seva façana principal donant a l’interior del solar de maó vist, format per una sola planta i coberta plana. Aquest edifici està distribuït per vestíbul d’accés, vestuaris i la zona de bar.