Constècnia

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Treballem en edificis, instal•lacions dedicades a activitats esportives d’interès públic amb els corresponents serveis annexos.