Constècnia

OBRA CIVIL I INDUSTRIAL

És un objectiu de la nostra activitat la construcció i el manteniment de les infraestructures situades al nostre entorn, inclou carreteres, ferrocarril, ponts, urbanització de carrers, places i rotondes. I també, l’especialitzada activitat insdustrial per a que es disposa d’una gran experiència i capacitat, així com recursos necessaris per a execucions de tot tipus, com edificis industrials i infraestructures (pavimentacions, cimentacions de maquinària, etc)