Constècnia

SECTOR TERCIARI

Una de les tasques és la de construcció en el sector servei amb actuacions en les activitats de vendes de minoristes i majoristes, com també serveis personalitzats com l’entreteniment, restaurants, turisme, franquícies, etc.