Constècnia

BÉNS HISTÒRICO-ARTÍSTICS

Intervenim amb la sensibilitat que requereixen aquests tipus d’actuacions. Actuem a l’edifici amb experts en restauracions amb una llarga i una contrastada trajectòria. Som mereixedors de la màxima classificació K7e, atorgada per la Generalitat de Catalunya.