Constècnia

Archives

El projecte APROP que Constècnia ha construït i col·laborat a desenvolupar per l’Ajuntament de Barcelona és el primer bloc aixecat amb contenidors marítims reutilitzats de tot l’Estat.

Amb una vocació de construir i avançar, assumim reptes innovadors on se sumen aspectes tradicionals de les tècniques constructives amb nous conceptes arquitectònics i mediambientals.

Realitzem actuacions en edificis vinculats al conjunt d’activitats d’interès públic, social o comunitari necessaris pel correcte funcionament dels municipis.

Intervenim amb la sensibilitat que requereixen aquests tipus d’actuacions. Actuem a l’edifici amb experts en restauracions amb una llarga i una contrastada trajectòria. Som mereixedors de la màxima classificació K7e, atorgada per la Generalitat de Catalunya.

Una de les tasques és la de construcció en el sector servei amb actuacions en les activitats de vendes de minoristes i majoristes, com també serveis personalitzats com l’entreteniment, restaurants, turisme, franquícies, etc.

Obra nova, ampliacions, reformes en centres educatius, des d’escoles bressol, ensenyament primari i secundari i universitats.

Treballem en edificis, instal•lacions dedicades a activitats esportives d’interès públic amb els corresponents serveis annexos.

Construcció i rehabilitació d’habitatges amb equipaments de qualitat, amb estrictes criteris tècnics i d’eficiència energètica marquen importants diferències als estàndards del mercat.

És un objectiu de la nostra activitat la construcció i el manteniment de les infraestructures situades al nostre entorn, inclou carreteres, ferrocarril, ponts, urbanització de carrers, places i rotondes. I també, l’especialitzada activitat insdustrial per a que es disposa d’una gran experiència i capacitat, així com recursos necessaris per a execucions de tot tipus, com edificis industrials i infraestructures (pavimentacions, cimentacions de maquinària, etc)