Constècnia

El nostre equip

 

Som un equip de professionals multidisciplinar, compromesos amb la nostra feina, accessibles a les vostres necessitats, amb experiència i formació específica.
A Constècnia volem que els nostres treballadors participin activament, des d’un principi, del seu desenvolupament professional, per aquest motiu s’impulsa la formació contínua.

A més a més, disposem d’un parc de maquinària, des de camions, retroexcavadores, grues torre fins a plataformes elevadores.

Totes les màquines de Constècnia disposen del certificat CE i estan al corrent de totes les revisions.

Es disposa de formació específica per a cada una de les màquines per tal de realitzar correctament i amb les mesures de seguretat adequades els treballs. També es controla el seu manteniment per empreses especialitzades i homologades.

Estem satisfets del nostre treball i compromesos amb la feina i en el projecte comú del qual formem part.

Treballem plegats per construir junts el futur.