Som un equip de professionals multidisciplinari, compromesos amb la nostra feina, accessibles a les vostres necessitats, amb experiència i formació específica.

Constècnia volem que els nostres treballadors participin activament, des d’un principi, del seu desenvolupament professional en els nostres projectes, per aquest motiu s’impulsa la formació contínua.
A més, disposem d’un parc de maquinària pròpia i de compromisos de col·laboració amb els principals proveïdors d’equipament arreu del territori, amb material de primer nivell que comprèn des de camions, a retroexcavadores, passant per grues torre o plataformes elevadores.
Tots els equips de Constècnia estan sotmesos a un control exhaustiu de qualitat i seguretat per part d’empreses homologades; al mateix temps que els nostres operaris disposen de la formació específica que requereixen per tal de garantir la seva màxima eficiència i el compliment de totes les mesures de seguretat.

 

Estem satisfets del nostre treball i compromesos amb la feina i en el projecte comú del qual formem part.

Treballem plegats per construir junts el futur.