Constècnia

Nota Legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CONSTÈCNIA 3 SL, responsable de la pàgina web, endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així como informar a tots els usuaris de la pàgina web respecte quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeix a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

CONSTÈCNIA 3 SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació a la pàgina web de CONSTÈCNIA 3 SL.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

 

Nom de domini: www.constecnia.cat
Nom comercial: CONSTÈCNIA
Denominació social: CONSTÈCNIA 3 SL
NIF: B43117241
Domicili social: C/ Ventura Gassol, S/N – LA SELVA DEL CAMP 43470
(TARRAGONA)
Telèfon: 977844257
e-mail: constecnia@constecnia.cat
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Tom 529, de la secció de societats, foli 28, fulla 7785 del Registre Mercantil de Tarragona.

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

La pàgina web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts i/o gràfiques, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la pàgina web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la que foren destinades, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament se considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfiques aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer a la pàgina web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets de la pàgina web, i en tot cas redirigir a la pàgina web principal de www.constecnia.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició a la pàgina web l’existència de cap drets o responsabilitats sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la pàgina web, pot fer-ho a través del correu electrònic lfranquet@constecnia.cat.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

 

Ús de Cookies

En aquesta pàgina web es pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeixi a la plana) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es trobi la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui el més senzilla, permet, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir que registrar-se en cada visita. També es pot utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i número d’entrades, etc, seguint en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari.

Aquest pàgina web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. Aquesta pàgina web utilitza la cookie _ga porpiedad de Google Analytics, persistent durant 2 anys, per habilitar la funció de control de visites úniques amb la finalitat de facilitar-li la seva navegació. A tot usuari que visita la web se l’informa de l’ús d’aquesta cookie mitjançant un bàner flotant, considerant que si continua navegant està d’acord amb el seu ús. En el cas d’acceptar el seu ús el bàner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us palau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Política d’enllaços

Des de la pàgina web, és possible que es redirigeixin a continguts de tercers llocs web. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per als tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte els esmentats continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dita pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que deixi a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Per altra banda, i en compliment del disposat als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posen a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloquejant tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, dels drets a tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeixen a la pàgina web cap contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la pàgina web.

Aquesta pàgina web ha estat revisada i provada per que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. D’altra banda, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin algunes errades de programació, o que passin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Direccions IP

 

Els servidors de la pàgina web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari.  Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet.  Tota aquesta informació és registrada a un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir amidaments únicament estadístics que permeten conèixer al número d’impressions de pàgina, el número de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més a prop de LA SELVA DEL CAMP.