Constècnia és una empresa constructora familiar amb una trajectòria de més de trenta-cinc anys.

Els nostres serveis es desenvolupen sobre la base d’un treball responsable, amb vocació de constructors i amb l’experiència de tots dels departaments implicats en el projecte, assegurant les qualitats, preus i terminis compromesos.

El nostre àmbit d’actuació fonamental és la província de Tarragona, si bé treballem a tot Catalunya.

En els actuals moments de dificultats, pretenem aprofitar les oportunitats que se’ns ofereixen per tal de realitzar una decidida aposta per la innovació, tant en els nostres processos, recursos i personal i així ser més competitius, millorar les nostres febleses i reforçar els nostres punts forts per tal de realitzar més diverses i complexes obres.

Ens diferenciem d’altres empreses constructores perquè:

  • Treballem amb contractes de transparència, garantint al client que la seva inversió reverteix íntegrament en el seu projecte.

  • Creem un entorn col·laboratiu amb la Direcció Facultativa i la Propietat.

  • Readaptem la planificació constant i coordinadament amb tots els industrials.

  • Assumim els riscos financers i legals de l’execució, donem garantia post-treballs.

  • Som responsables de la gestió dels treballadors, en termes de formació, retenció del talent i Seguretat i Salut, basada en el control de riscos i l’aplicació de mesures per a la reducció d’aquests.

  • Comunicació directa entre client i gerència.

  • Fomentem bones pràctiques en l’àrea mediambiental, on proposem iniciatives per identificar els riscos i oportunitats, així com solucions als problemes més comuns.

  • Objectiu clar: satisfer les necessitats del client amb la màxima eficiència.

Constècnia és una referència a la zona en el sector de la construcció, som un equip que participem en el desenvolupament d’un dels sectors bàsics per a l’economia i estem compromesos amb el progrés econòmic i social del nostre territori.