Finalitza la recuperació de la torre de l’Assumpta del Monestir de Santes Creus

Els tècnics i operaris de Constècnia han finalitzat les obres de reparació i consolidació de la torre o badalot, la seva coberta i la planta golfa de l’edifici del Portal de l’Assumpta del monestir de Santes Creus d’Aiguamúrcia (Alt Camp). L’obra, promoguda per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, mitjançant l’Institut Català del Sòl (INCASOL), s’ha basat en un projecte de l’arquitecte Pau Jansà.

La intervenció s’ha centrat en reparar les patologies causades per la caiguda d’un llamp l’any 2018 sobre el remat de la torre i la seva coberta, malmesa per la continuada entrada d’aigua. En aquest sentit, l’any passat, durant el procés de preparació dels treballs, ja es va executar una actuació d’urgència per evitar una major degradació.

Les obres han consistit en substituir els elements en mal estat, conservant aquells originals que eren recuperables. A la zona de la torre s’han substituït els elements de fusta i les teules que estaven en mal estat per unes altres de vidriades, semblants a les antigues. També s’ha col·locat una anella metàl·lica a l’interior per evitar l’obertura dels paraments i s’ha instal·lat un parallamps al centre de la coberta per evitar que un llamp torni a fer-la malbé. Pel que fa a les golfes, també s’han substituït els elements de fusta malmesos i s’ha aplicat un tractament a la resta, així com també als elements ceràmics.

Finalment, s’ha tret la vegetació existent i rejuntat la unió entre les peces a tots els paraments. A la part inferior de la torre s’han repicat els arrebossats amb perill de despreniment, tancat les vies d’aigua i refet les parts degradades amb morters de calç.

El portal de l’Assumpta, presidit per una imatge de la Mare de Déu i l’escut de Santes Creus, comunicava el recinte exterior amb el de mitja clausura, un espai d’accés restringit per preservar l’aïllament dels monjos. Al segle XVIII va ser remodelat, dins d’un projecte de reforma global del monestir. Per aquesta raó, hi dominen elements decoratius propis del barroc. L’edifici acull la residència del vicari, el monjo encarregat dels serveis religiosos a l’església de Santa Llúcia. La torre que el corona podria haver fet les funcions de comunidor, l’espai des d’on, durant la festa de la Santa Creu, es beneïen totes les terres del domini per exorcitzar-les de tempestes i altres inclemències meteorològiques.