Habitatge unifamiliar construit amb contenidors marítims reutilitzats

Operaris i tècnics de Constècnia es troben enllestint aquestes setmanes un projecte especialment significatiu i interessant a Alcover (Alt Camp), per tot el que implica en l’àmbit de l’aplicació de noves tècniques constructives, l’estalvi energètic i la reducció de la petjada ambiental.

Es tracta d’un habitatge unifamiliar construït a partir de contenidors marítims reutilitzats, un sistema gràcies al qual s’aconsegueix estalviar energia i costos en el reciclatge dels mateixos contenidors, així com en el procés previ de producció i instal·lació dels materials constructius, molts dels quals no arriben a ser necessaris gràcies a les estructures metàl·liques reciclades.


Mirant més al detall el projecte, es tracta d’una unifamiliar d’una sola planta que reaprofita la base de quatre contenidors marítims per donar forma a la seva estructura bàsica. El procés constructiu ha resultat especialment ràpid i eficient, donat que va començar aquesta mateixa primavera, amb la preparació del terreny, la construcció de les bases de cimentació i la preparació dels contenidors. A mitjan estiu es van instal·lar els contenidors en la seva posició definitiva i va començar a realitzar-se tant l’acabat interior com l’exterior de la construcció. Això ha permès que actualment l’habitatge es trobi pràcticament a punt i tot fa preveure que els seus propietaris en podran gaudir en només unes setmanes.

El projecte disposa de les màximes certificacions energètiques, ha optimitzat al màxim tots els recursos constructius i ha minimitzat al màxim la petjada en l’entorn tant durant el procés constructiu com ho farà, a partir d’ara, en el seu dia a dia quotidià.