CONSTÈCNIA inicia les obres d’adequació del Teatre Romà a Tarragona

Durant aquest mes de gener Constècnia ha iniciat els treballs referents a les obres d’adequació del Teatre Romà de Tarragona, les quals es portaran a terme durant 4,5 mesos.

Aquesta obra té una especial complexitat degut a la seva ubicació, ja que, es tracta de un solar de 5.380 m2 amb desnivells considerables, limitat pel carrer dels Caputxins al nord i el carrer Sant Magí al sud, per tal que es requerirà un projecte i una intervenció amb tot tipus de detall, a la vegada d’un projecte respectuós amb les restes arqueològiques que es conserven al dia d’avui.

El projecte es basa en rellevar dintre del seu entorn urbà el teatre, i es composa de quatre eixos d’actuació:

  • La investigació i l’excavació arqueològica del monument per a conèixer millor els espais arqueològics.
  • L’execució dels treballs de conservació i restauració de les restes arqueològiques: neteja, tractament, consolidació i reintegracions volumètriques dels materials petris.
  • La museïtzació del espai que farà comprensible al visitant l’envergadura que va tindre aquest monument en la ciutat en l’època romana.
  • L’enclau del monument en el entorn urbà i en el conjunt d’elements que integren la Tarraco romana, per així facilitar el seu accés.

Aquests dies s’ha iniciat la primera de les fases de l’obra, la qual inclou els tres primers eixos i finalitzarà a l’estiu amb la museïtzació del monument que es resoldrà amb una estructura metàl·lica i es materialitzarà parcialment la geometria original del teatre per així poder entendre la seua importància.