Constècnia aconsegueix la qualificació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona

La comissió de seguiment de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) certifica que CONSTECNIA ha superat l’auditoria amb una qualificació de «4 estrelles». L’abast de l’auditoria comporta la verificació dels requisits de seguretat establerts per l’AEQT.

El procediment utilitzat per a certificar a CONSTÈCNIA és un mètode de qualificació del sistema de gestió de seguretat de la pròpia empresa indispensable per poder desenvolupar els seus serveis en l’àmbit de l’AEQT.

La qualificació de «4 estrelles» ens permetrà oferir els nostres serveis a totes les empreses de l’Associació Empresarial Química de Tarragona.

Inici de les obres de construcció d’un edifici de 9 habitatges a Tarragona

Es tracta d’una rehabilitació de tres edificis existents, situats al Casc Antic de la ciutat de Tarragona, concretament al C/ Comte i al C/ Misser Sitges. El conjunt té valor patrimonial, especialment la façana de l’edifici del C/ Comte 11bis, ja que es tracta d’una façana catalogada i protegida.
Els edificis estan units per la planta baixa i tenen planta altell i tres plantes pis. Aquests es troben en mal estat de conservació, amb moltes de les seves parts en ruïnes.
Es preveu construir 9 habitatges, 7 habitatges als edificis del carrer Comte i 2 habitatges a l’edifici amb façana al carrer Misser Sitges.

Inauguració de la remodelació del portal d’Avall i tram del Camí de Tarragona a La Selva del Camp

Inauguració de la plaça del Portal d’Avall i nou tram sense circulació de vehicles del Camí de Tarragona, obres que han suposat augmentar l’amplitud de la zona viària en l’avinguda de Puig Ferreter i el Raval de Sant Rafel a l’hora que s’ha millorat l’ordenació del trànsit.

Tots els paviments de l’àrea d’actuació s’han col·locat al mateix nivell, eliminant així les barreres arquitectòniques antigues, millorant l’accés a la plaça, convertint aquest espai en un punt de trobada per conversar al voltant d’un arbrat de certa dimensió, convertint la plaça en un veritable portal.

També s’han substituït les instal·lacions existents i s’han realitzat les millores segons els protocols de les companyies de serveis de l’Ajuntament.

Les actuacions que s’han realitzat són la d’anul·lació dels serveis de la plaça, demolició de la plaça antiga i del paviment asfàltic del voltant, deixant tota la zona al mateix nivell, moviment de terres, pavimentació de la zona de trànsit de vehicles i de la zona de peatons, realització de la xarxa de pluvials, d’abastament d’aigua, d’enllumenat públic, baixa tensió i telecomunicacions

Els treballs de jardineria han consistit en la retirada dels arbres existents, prèvia poda per poder fer el transplantament en un altre àmbit del municipi i incorporació de magnòlies i de dos roures per les jardineres centrals.

Finalització de les obres d’un nou centre de venda LIDL Palamós

S’han finalitzat les obres a la botiga LIDL Palamós, amb una superfície construïda de 2.052,92 m2, amb 3.087,21 m2 d’aparcament, configurant 91 places de pàrquing. L’edificació es distribueix amb sala de vendes diàfana, el magatzem, la fleca, la zona de serveis de personal i pel públic, el moll de càrrega.

A grans trets, l’estructura principal de l’edifici serà prefabricada de formigó i estructura metàl·lica a la coberta. La coberta serà a una aigua formada mitjançant un sistema de coberta lleugera. Les façanes estaran formades per panells de formigó prefabricat i acabat amb un panell de composite.

Exteriorment a la botiga s’urbanitzarà amb zona d’aparcament de vehicles.

Inici de l’enderroc d’un edifici plurifamiliar a Tarragona

Es tracta de les obres d’enderroc d’un edifici plurifamiliar en testera, de planta baixa, altell i quatre plantes altes, situat a l’aviguda d’Estanislau Figueres, núm. 18, de Tarragona.

L’enderroc es realitzarà element a element, començant per eliminar els elements d’equips i en ordre invers a la seva construcció.
Per els elements resistents es procedirà per planta, alleugerint les plantes de forma simètrica i traient la càrrega sobre els elements abans d’enderrocar-los.

Contrarestar o anular els components horitzontals d’arcs i voltes. Apuntalant els voladissos. Enderrocant l’estructura hiperestàtica de manera que tingui menys deformacions, girs i desplaçaments. Manteniment i introducció dels travaments necessaris.