Finalització de les obres d’un nou centre de venda LIDL Palamós

S’han finalitzat les obres a la botiga LIDL Palamós, amb una superfície construïda de 2.052,92 m2, amb 3.087,21 m2 d’aparcament, configurant 91 places de pàrquing. L’edificació es distribueix amb sala de vendes diàfana, el magatzem, la fleca, la zona de serveis de personal i pel públic, el moll de càrrega.

A grans trets, l’estructura principal de l’edifici serà prefabricada de formigó i estructura metàl·lica a la coberta. La coberta serà a una aigua formada mitjançant un sistema de coberta lleugera. Les façanes estaran formades per panells de formigó prefabricat i acabat amb un panell de composite.

Exteriorment a la botiga s’urbanitzarà amb zona d’aparcament de vehicles.