Inauguració de la remodelació del portal d’Avall i tram del Camí de Tarragona a La Selva del Camp

Inauguració de la plaça del Portal d’Avall i nou tram sense circulació de vehicles del Camí de Tarragona, obres que han suposat augmentar l’amplitud de la zona viària en l’avinguda de Puig Ferreter i el Raval de Sant Rafel a l’hora que s’ha millorat l’ordenació del trànsit.

Tots els paviments de l’àrea d’actuació s’han col·locat al mateix nivell, eliminant així les barreres arquitectòniques antigues, millorant l’accés a la plaça, convertint aquest espai en un punt de trobada per conversar al voltant d’un arbrat de certa dimensió, convertint la plaça en un veritable portal.

També s’han substituït les instal·lacions existents i s’han realitzat les millores segons els protocols de les companyies de serveis de l’Ajuntament.

Les actuacions que s’han realitzat són la d’anul·lació dels serveis de la plaça, demolició de la plaça antiga i del paviment asfàltic del voltant, deixant tota la zona al mateix nivell, moviment de terres, pavimentació de la zona de trànsit de vehicles i de la zona de peatons, realització de la xarxa de pluvials, d’abastament d’aigua, d’enllumenat públic, baixa tensió i telecomunicacions

Els treballs de jardineria han consistit en la retirada dels arbres existents, prèvia poda per poder fer el transplantament en un altre àmbit del municipi i incorporació de magnòlies i de dos roures per les jardineres centrals.