Inici de l’enderroc d’un edifici plurifamiliar a Tarragona

Es tracta de les obres d’enderroc d’un edifici plurifamiliar en testera, de planta baixa, altell i quatre plantes altes, situat a l’aviguda d’Estanislau Figueres, núm. 18, de Tarragona.

L’enderroc es realitzarà element a element, començant per eliminar els elements d’equips i en ordre invers a la seva construcció.
Per els elements resistents es procedirà per planta, alleugerint les plantes de forma simètrica i traient la càrrega sobre els elements abans d’enderrocar-los.

Contrarestar o anular els components horitzontals d’arcs i voltes. Apuntalant els voladissos. Enderrocant l’estructura hiperestàtica de manera que tingui menys deformacions, girs i desplaçaments. Manteniment i introducció dels travaments necessaris.