Constècnia

Constècnia instal·la el primer dels APROP (Allotjaments de PROximitat Provisionals) de l’Ajuntament de Barcelona