Constècnia

Constècnia aconsegueix per 8è any el “bonus” a la prevenció i reducció de la sinistralitat