Constècnia

Constècnia repara el badalot del Portal de l’Assumpta del Monestir de Santes Creus