Constècnia

Finalitza la recuperació de la torre de l’Assumpta del Monestir de Santes Creus