Constècnia

Inici de l’enderroc d’un edifici plurifamiliar a Tarragona