Enllestida la coberta i ampliació de la caixa escènica de la Defensa Agrària

Els treballs de rehabilitació de la coberta i ampliació de la caixa escènica del teatre de la Defensa Agrària es troben pràcticament enllestits. L’actuació és només a l’espera de l’execució d’un annex al projecte inicial amb el qual es completarà la infraestructura bàsica d’aquest equipament cultural de la Selva del Camp.

Els treballs s’han centrat, sobretot, en la retirada, gestió i substitució de l’antiga teulada de fibrociment, que requeria un tractament especialitzat pel seu contingut en amiant, de manera que només una empresa especialitzada i registrada al RERA com Constècnia podia realitzar. També s’han substituït les encavallades de fusta que suportaven la teulada i incrementat l’alçada de la caixa escènica per tal permetre la instal·lació de la maquinària i dels elements de seguretat que marquen les noves normatives.

La nova coberta, projectada inicialment amb bigues de fusta laminada, s’ha construït finalment amb encavallades que reprodueixen estèticament l’estructura original de l’edifici, seguint les indicacions de tècnics en patrimoni cultural.

A més de disposar de les màximes certificacions energètiques i de seguretat en la nova teulada, l’actuació ha respectat en tot moment l’estructura original de la sala i s’ha preservat especialment el paviment hidràulic que cobreix l’espai central de la platea.